SAL7375, Act: V°129.3 (298 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°129.3  
Act
Date: 1481-10-26

Transcription

2020-07-06 by Dieter Taillieu
It(em) arnt coesmans en(de) lauwereys va(n) breetzijp beyde van b(er)them die/
soe zij seyden op heden bij co(n)tinuacien dach van rechte hadden tegen/
die van velthem de welke van velthem stonden op hue(r) bewijs ende/
claernisse te doen(e) vand(en) bescheyde dat zij hadden te moegen scutten/
huer(er)liede beesten gaen(de) op de velde en(de) stoppelen te velthem en(de) d(air)af e(n)nige/
koe(re)n oft broeken te nemen(e) hebben hen op heden d(air)toe tegen de selve van/
velthem oft zij geco(m)pareert wa(r)en des neen te rechte gep(rese)nteert/
in co(n)silio opidi octobr(is) xxvi
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt