SAL7375, Act: V°135.3-R°136.1 (313 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°135.3-R°136.1  
Act
Date: 1481-10-29

Transcription

2020-06-16 by Dieter Taillieu
It(em) arnt de putte(re) en(de) jouffr(ouwe) margriete van vlasselair zijn wijf/
weduwe jans wilen van outena en(de) katlijne va(n) outena dochter/
des voirs(creven) wilen jans en(de) jouffr(ouwe) m(ar)grieten p(ri)us ema(ncipa)[t(a)] ut s(upra) in p(rese)ncia
//
hebben volcomelijc quijtgescouwen den voirs(creven) ja(n)ne dillen en(de) jouffr(ouwe)/
m(ar)grieten va(n) meenssele zijnder weerdy(n)nen en(de) huer naecomeli(n)gen van/
allet ghene des zij hen souden moegen eysschen va(n) huweliken vorweerde(n)/
mesgripe va(n) hout te houden bewinde hanteri(n)gen oft regime(n)te van/
goeden have oft erve hoedanich dat zij en(de) voirt van allen ande(re)n eysschen/
clachten schulden gebreken tichten aenspraken oft impeticien van/
haefliken oft erffeliken goeden chijsen rinten pachten en(de) des dien/
ae(n)cleeft en(de) allen ande(re)n saken inde welke zij oft hue(r) erfgenamen/
te henweerts gehouden souden moegen zijn voirde(r) dan nae uut/
wijsen der voirs(creven) co(n)cordien op heden voir scepen(en) van loeven(e) gelijc voe(r)/
gepasseert en(de) vand(en) voirs(creven) testame(n)te en(de) geloften voirs(creven) dat zij bij/
der voirs(creven) huer(er) geloften hebben gesterct in e(n)niger manie(re)n tot desen/
daghe toe p(ro)mitt(entes) nullaten(us) alloqui sed war(antes) behalven dat de/
selve gehuysschen jan dillen en(de) zijn wijf den voirs(creven) arnde en(de) zijne(n)/
wive noch huer(er) voirs(creven) dochter niet afnemen en sullen noch hen/
stoot hynder oft letsel oft last doen aen tghene des desselfs arts/
wive met den voirs(creven) wilen ja(n)ne van outena hue(re)n iersten man/
in huwelike es gegeven bij alsoe desselfs jans dillen wive/
jairlix voldaen wordden hue(r) xv gulden(en) lijfpen(sien) huer leefdaige lang/
tverloep van dien en(de) des dien aencleeft cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt