SAL7375, Act: V°140.3 (326 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°140.3  
Act
Date: 1481-11-02

Transcription

2020-03-18 by Dieter Taillieu
It(em) gielijs de roide als gesubstitueert van brueder henr(icke) duyvelant/
p(ri)oer vand(en) chartroisen cloeste(r) buyten antwerpen uut crachte vand(en)/
co(n)stitucien en(de) p(ro)cu(r)acien den selven brueder henr(icke) gegeve(n) bijde(n) prioer/
en(de) co(n)vente vand(en) oppersten goidshuyse van chartroisen in savoyen/
heeft gekint en(de) gelijdt gehaven te hebben en(de) ontfangen va(n) ja(n)ne/
den h(er)toge woenen(de) torsmale soe uuten wissele inder stadt va(n) loeven(e)/
soe anderssins mits seke(re)n geloften he(m) op heden geschiet de so(m)me/
van lxxvii r(inssche) g(uldenen) te lx pl(a)c(ken) tstuc en(de) xx pl(a)c(ken) alse van seke(re)n resten die de/
voirs(creven) jan de h(er)toge den voirs(creven) oppersten goidshuyse sculdich en(de) belanc was/
vand(en) ja(r)en lxxix en(de) lxxx vand(en) hondert croone(n) erflijc die tselve goidshuys/
jairlix met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) heeft en(de) heffen(de) es op seke(re) goede en(de)/
onderpa(n)de den selve(n) ja(n)ne en(de) meer ande(re)n p(er)sonen toebehoiren(de) nae inhout/
der brieve d(air)af zijnde te buedi(n)gen torsmale en(de) d(air)omtr(int) gelegen scelden(de)/
d(air)om volcomelijc quite den selve(n) ja(n)ne zijn en(de) dander goede d(air)voe(r) v(er)obligeert/
en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) p(ro)mitt(ens) null(atenus) alloq(ui) sed war(ans) cor(am) py(n)noc/
thenis nove(m)br(is) ii[a]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt