SAL7375, Act: V°141.2 (328 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°141.2  
Act
Date: 1481-11-03

Transcription

2020-03-18 by Dieter Taillieu
Vanden stoote questien en(de) geschillen wesen(de) tusschen ja(n)ne de weert/
voir hem als man en(de) mo(m)boir van katlijne(n) sridders zijne(n) wive en(de) inden/
name vand(en) ande(re)n dien dat ae(n)cleven mach en(de) oic va(n) machiele va(n)/
vredebossche en(de) v(er)yden sridders zijne(n) wive vand(en) welken hij dactie in/
desen heeft ter eender en(de) woute(re)n de ridder ter ande(re) aengaen(de) den halven/
mudden corens erflijc dat de kercke van nederijssche heeft op eenen/
beemt geheeten s(in)[te] katlijne(n) beemt gelegen te nederijssche dien den/
voirs(creven) ja(n)ne de weert en(de) zijnder weerdy(n)nen en(de) machiele en(de) zijne(n) wive/
in deylingen tegen den voirs(creven) woute(re)n gevallen zijn [es] desgelijcx va(n) hoe/
vele de selve wouter de ridde(r) hebben soude opden voirs(creven) beemt en(de)/
oic opden achtersten beemt uut ocsuyne vand(en) verliese vand(en) leene/
dat de voirs(creven) wouter verloren heeft tegen robbrechte de cuype(re) voir/
den stadhoude(r) en(de) ma(n)nen va(n) leene ons gened(ichs) hee(re)n sh(er)togen en(de) des/
van desen en(de) des d(air)aen cleeft tusschen hen te geschille mocht uutstaen/
hebben hen de selve p(ar)tien gesubmitteert inde eendrachtige uutsprake/
van arnoldu(m) kyp en(de) gerarde van baussele in sulker vuegen dat zij/
hue(r) uutsprake d(air)af selen doen by(n)nen drie dagen naestcomen(de) p(ro)mitt(entes)/
rat(um) cor(am) buetsele thenis nove(m)br(is) iii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt