SAL7375, Act: V°141.3-R°142.1 (329 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°141.3-R°142.1  
Act
Date: 1481-11-03

Transcription

2020-07-15 by Dieter Taillieu
Desen naevolgen(de) hebben de voirs(creven) segge(re)n elcx meyni(n)ge vand(en) voirs(creven)/
p(ar)tien ae(n)gehoirt gesien en(de) geweten desgelijcx voir oogen genome(n) alle
//
tractaten en(de) deylingen tusschen hen gedaen uutgesproken inden/
iersten dat de voirs(creven) jan de weert inden name als voe(r) erflijc draghen/
sal den last vanden voirs(creven) halve(n) mudde corens als besitte(r) va(n) s(in)[te]/
katlijne(n) beemde sonder dat wouter oft zijn goede van nu voirtane/
d(air)af yet gelast sullen moegen wordden uut saken va(n) e(n)nigen geloften/
hem gedaen en(de) dat ter ande(r) zijden ja(n)n de weert en(de) zijn goede ongelast/
sullen bliven vander reco(m)pensen vanden clinckarts erflijc die de voirs(creven)/
wouter uut saken va(n) e(n)nigen geloften he(m) gedaen en(de) dat ter ande(r) zijden/
vanden voirs(creven) verliese der leene opten voirs(creven) ja(n)ne en(de) zijn goede meynde/
te hebben(e) It(em) alse vanden costen va(n) dageme(n)ten voir tvoirs(creven) half mudde/
corens gedaen die sullen de voirs(creven) p(ar)tien te gelike ghelden en(de) alse/
vanden v(er)loepe vanden selven halven mudde corens en(de) desgelijcx van/
eene(n) clinckarde der voirs(creven) clinckarts gevallen voir desen tijt ende/
ombetaelt uutstaen(de) sullen de selve twee p(ar)tien deen tegen dande(r)/
reken(en) en(de) d(air)af mynlijc v(er)liken en(de) oft zij dairinne oft ande(re)n pointen/
voirs(creven) divers versta(n)nisse opinien hadden dat res(er)ve(re)n de voirs(creven) segge(re)n/
te henweert It(em) dat de voirs(creven) wouter en(de) zijn goede gehouden sullen/
zijn tontlasten de xii dach(mael) beemts nu den voirs(creven) ja(n)ne de weert/
zijne(n) wive(n) en(de) kinde(re)n alleene toebehoiren(de) te nederijssche gelege(n) geheete(n)/
s(in)[te] katlijne(n) beemt en(de) den achtersten beemt tusschen de beemde geheete(n)/
de lullinge en(de) de beemde geheete(n) de vroeni(n)ge ...? va(n) allen co(m)me(re)n en(de) lasten/
diemen dair op oft op e(n)nige van dien bevi(n)den mochte uutgescheyden/
alleene vand(en) voirs(creven) half mudde core(n)s erflijc d(air)af de voirs(creven) jan de weert/
in reco(m)pensen vand(en) cl voirs(creven) clinckarts erflijc die wouter op zijn goede/
eyschte den last te he(m)weerts hebben en(de) gelijc voe(r) dragen sal en(de) oic uut/
genomen vanden rechte geheete(n) hondecoren en(de) landtbede outs chijs/
niet tegenstaen(de) dat in wouters deylbrief vorweerde es dat hij en(de)/
zijn goede alleene ontlasten souden de goede va(n) zijne(n) suste(re)n te weten(e)/
den achtersten beemt van allen lasten uutgenome(n) va(n) landbede ende/
hondecoren behalven anderssins den voirs(creven) deylingen opten xxii dach/
julii a(n)no lxv tusschen de voirs(creven) p(ar)tien voir scepen(en) van loeven(e) gepasseert/
in huer(er) macht en(de) virtuyt es voirt hue(r) uutsprake dat jan/
de weert innestaen sal voir zijns wijfs oir vanden vorsten bedde/
voir dint(er)est dat zij h(ier)inne souden moegen hebben oft zij naemaels de/
contrarie van des(er) uutspraken souden willen volgen cor(am) py(n)noc buetsele no(vem)[br(is)] iii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt