SAL7375, Act: V°142.1 (331 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°142.1  
Act
Date: 1481-11-03

Transcription

2020-07-15 by Dieter Taillieu
Allen den ghenen (et)c(etera) doen condt dat henrick suenen wape(n)make(r)/
woenen(de) te bruessel heeft geconst(itueert) gesedt volcomen macht p(ro)cu(r)acie en(de) auct(oriteyt)/
gegeven jasp(ar)en claes willem(me) van leefdale gielijse de roide en(de) ja(n)ne va(n) borre/
aut alle zijn saken questien en(de) geschillen die hij alsnu uutstaen(de) heeft/
oft naemaels hebben sal moegen in meliori forma p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) joh(ann)e roela(n)ts substit(ut)[o] burg(imagistr)[o] roela(n)ts buetsele scab(inis) nove(m)br(is) iii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt