SAL7375, Act: V°15.1 (40 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°15.1  
Act
Date: 1481-07-07

Transcription

2019-10-21 by Dieter Taillieu
Allen den ghenen (et)c(etera) doen condt dat m(ar)griete weduwe jans/
wilen de clerck heeft geco(n)stitueert gesedt volcomen macht/
procu(r)acie en(de) auctoriteyt gegeven vrancken va(n) redingen alle/
hue(re) saken questien en(de) geschillen als zij alsnu uutstaen(de)/
heeft oft naemaels hebben sal moegen in meliori for(ma)/
promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) tybe burg(imagistr)[o] hoelair thenis/
julii vii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt