SAL7375, Act: V°22.1 (54 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°22.1  
Act
Date: 1481-07-06

Transcription

2019-01-23 by Dieter Taillieu
Vander questien die op heden bijden raide comen es tusschen lijsbette(n)/
weduwe wilen b(ar)telmeeus le chene ter eender en(de) piera de broec ter ande(re)/
aldair de selve peter de voirs(creven) weduwe metter stad brieve(n) dach bescheyde(n)/
hadde mits dien dat hij begheerde achtervolgen(de) seke(re) vo(n)nissen staen(de)/
opde derde came(r) te hebben(e) zeke(re) vruchten va(n) coren liggen(de) in een schue(re)/
der selver weduwen toebehoiren(de) die(n) zij alsoe hij seyde den selven/
niet en wouden laten volgen inder maten tselve vo(n)nisse dat/
inhadde mair die metter wet va(n) foul hadde [doe(n)] beco(m)me(re)n bege(re)nde/
dat zij dair toe met rechte bedwongen werde dair tegen de/
selve lijsbeth seyt hoe dat zij bereet was vanden vruchten hue(re)/
hande te doen(e) en(de) die den selven pete(re)n te laten volgen bij alsoe/
zij betaelt wae(re) van huer(en) hueren van eene(n) halven mudde corens/
eens vanden tijde dat die selve vruchten dair gelegen hadden/
in sequester tusschen den voirs(creven) pete(re)n en(de) woute(re)n le chene meye(r) te/
foul va(n) s(in)[te] denijs [tot ludic] hopen(de) en(de) meynen(de) dat zij vanden vruchten niet/
sculdich en wae(re) te scheyden(e) zij en soude zijn v(er)nuecht geven(de) oic te ky(n)nen/
hoe dat zij de selve vruchten aldair hadde doen becu(m)me(re)n mett(er) wet aldair/
om d(air)van betaelt te wesen(e) eer zij uuter schue(re)n gedaen soude werden en(de)/
nae seke(re) woirden bij den p(ar)tien in wederzijde gealligeert luttel inden/
rechte dienen(de) en(de) oic nae dien dat peter voirs(creven) sustineerde dat wouter/
le chene meye(r) te foul der hee(re)n va(n) sinte denijs tot luydick die sculdich/
wae(re) te dragen es get(er)mineert bijder stadt dat de voirs(creven) peter v(er)nuegen/
sal der voir(creven) weduwen va(n) huer(en) hue(re)n voirs(creven) en(de) heeft hij e(n)nich gebreck/
van die weder te hebben(e) van woute(re)n voirs(creven) oft ande(re)n dat hij dat/
volge dair en(de) alsoe dat behoirt in (con)silio opidi julii vi
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt