SAL7375, Act: V°40.2 (94 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°40.2  
Act
Date: 1481-07-27

Transcription

2019-01-25 by Dieter Taillieu
It(em) m(ar)griete wed(uwe) jans wilen de clerck des jongen woenen(de) inde/
broecstrate heeft gelooft henr(icke) heyberch en(de) zijnder huysvrouwen/
twee peters te xviii stuv(er)s tstuc drie pl(a)c(ken) voir den stuv(er) den/
eene(n) d(air)af tons(er) liever vrouwen nati(vi)[t(as)] naestcomen(de) en(de) den ande(re)n/
te alder heylige(n)messe d(air)nae volgen(de) quol(ibet) ass(ecutu)[m] ab cor(am) abs(oloens) sub(stitu)[to]/
burg(imagistr)[o] julii xxvii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt