SAL7375, Act: V°40.3 (95 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°40.3  
Act
Date: 1481-07-27

Transcription

2019-01-25 by Dieter Taillieu
It(em) jan inden creeft en(de) henr(ick) vander stappen barb hebben gelooft/
ind(ivisim) te betalen(e) ja(n)ne vanden b(er)ghe inden roeden schilt de so(m)me/
van twee peters en(de) xv stuv(er)s deen derdendeel van heden over vier/
maent en(de) dande(r) by(n)nen vier maenden d(air)nae en(de) tderde derdendeel/
by(n)nen vier maenden dair nae v(er)volgen(de) ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] op condicie/
lieten zij den eenen t(er)mijn overgaen dat dan al gevallen/
soude zijn cor(am) absoloens substit(uto) burg(imagistr)[o] julii xxvii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt