SAL7375, Act: V°52.2 (124 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°52.2  
Act
Date: 1481-08-11

Transcription

2019-03-11 by Dieter Taillieu
Want gielijs robbijns als geleyt nae des(er) stadt recht voir zijn/
wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) tot/
allen den goeden beyde have en(de) erve katlijne(n) za(n)nen weduwe/
henr(ix) [willems] wilen van landen(en) henr(ick) en(de) oeden hue(re)r kinde(re)n hem met/
brieve(n) van des(er) stad gescr(even) aen den meye(r) va(n) cu(m)ptich oft zijnen/
stedehoude(r) alle de selve goede heeft doen leve(re)n en(de) den voirs(creven)/
p(er)sonen dach va(n) rechte doen bescheyden oft zij tegen de voirs(creven)/
leveri(n)ge yet hadden willen allige(re)n tot welken daghe opheden/
dienen(de) de voirs(creven) weduwe noch hue(re) dochter niet geco(m)pareert en/
zijn d mair henr(ick) de sone p(rese)nteerde hem te rechte en(de) de/
voirs(creven) geleydde co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) soe/
v(er)re dat scepen(en) van loeven(en) ter manissen smeyers nae dat hen/
behoirlijc heeft gebleken bij rescripte willems va(n) berlair/
meye(r) te cu(m)ptich de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach bescheydi(n)ge geschiet/
te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven)/
geleydden vanden goeden der voirs(creven) weduwen en(de) huer(er) dochter/
houden soude inde macht va(n) zijne(n) beleyde en(de) leveri(n)gen voirs(creven)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es act(um) in sca(m)pno aug(usti) xi
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt