SAL7375, Act: V°55.4 (131 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°55.4  
Act
Date: 1481-08-16

Transcription

2019-03-12 by Dieter Taillieu
It(em) willem va(n) meerbeke heeft geloeft willem(me) tsoels janssone/
by(n)nen xiiii nachten naestcomen(de) te v(er)panden(e) en(de) goede vestich(eyt) te doen(e)/
inde p(ro)chie van wespelair van eene(n) peter erflijcker rinten te xviii stuv(er)s/
den peter elken stuv(er) te drie pl(a)c(ken) die ter q(uij)tingen sal staen met xviii/
geliken peters en(de) met vollen rinten alst den selven willem(me) va(n) meerbeke/
gelieve(n) sal en(de) alsdan sal de selve willem va(n) meerbeke den selven/
willem(me) tzoels betalen va(n) costen xxvii stuv(er)s eens en(de) mits desen/
sal v(er)smelten alsulken gedinge als gehangen heeft inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(en) en(de) sal alsdan oick de selve willem/
tsoels den voirs(creven) willem(me) van m(eer)beke alle behoefte doen vand(en) ouden/
brieve(n) met quitan(cie) en(de) anderssins als dat hij en(de) zijn naecomeli(n)ge/
vanden selven ouden brieve(n) spreken(de) van ii(½) peters erflijck quijt en(de)/
vrij sullen bliven cor(am) py(n)noc roelants aug(usti) xvi
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt