SAL7375, Act: V°64.2 (151 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°64.2  
Act
Date: 1481-08-25

Transcription

2019-10-21 by Dieter Taillieu
Allen den ghenen (et)c(etera) doen condt dat roelof henr(ick) en(de) claes/
geheeten roelofs gebruede(re)n hebben geconstit(ueert) gesedt volcomen/
macht p(ro)cu(r)acie en(de) auct(oriteyt) geg(even) goessen tybe nu tertijt borg(er)meester/
der stadt va(n) loeven(en) en(de) hee(re)n pete(re)n ouderogge prieste(r) aut alle/
huer saken questien en(de) geschille alle huer jairgulden chijsen/
rinten pachten (et)c(etera) te v(er)waren te manen teysschen optebue(re)n/
en(de) tontfangen (et)c(etera) in meliori for(ma) p(ro)mitt(entes) rat(um) renu(n)c(iantes) salvo/
iusto calculo fien(do) receptorib(us) opidi lovan(iensis) ta(m)q(uam) ma(m)burnis d(i)c(t)or(um)/
fr(atru)m cor(am) abs(oloens) burgim(a)g(ist)ro roelofs buetsele scab(inis) aug(usti) xxv
ContributorsJan Boncquet , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt