SAL7375, Act: V°71.4 (174 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°71.4  
Act
Date: 1481-09-05

Transcription

2019-09-27 by Dieter Taillieu
It(em) dierick oliviers plattij(n)make(r) heeft gelooft te betalen(e) m(ar)griete(n) van/
gaesme(er) weduwe jans wilen de clerck de so(m)me van vie(r) rinssche/
gulden(en) en(de) vii stuv(er)s te weten(e) eene(n) rinssche gulden(en) d(air)af s(in)[te] matheeus/
dage naestcomen(de) en(de) deen helicht vanden surplus te kersmisse/
naestcomen(de) en(de) dande(r) helicht te lichtmesse d(air)nae volgen(de) ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m]/
als van seke(re)n plattijnhoute en(de) ander werck dwelck hij tegen huer/
gecocht heeft cor(am) roela(n)ts buetsele sept(embris) v[ta]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt