SAL7375, Act: V°87.2 (201 of 1101)
Search Act
previous | next
Act V°87.2  
Act
Date: 1481-09-19

Transcription

2019-12-19 by Dieter Taillieu
It(em) al es de voirs(creven) wairscap geschiet gelijc voirs(creven) steet soe es/
nochtan vorweerde wairt datmen meer bevonde d(air)uut gaen(de) dat/
de stadt dat meer den voirs(creven) vrancken cortten soude aen de/
pe(n)ni(n)ge die hij h(ier) af gheve(n) moet oft hem die uuytreyken den pe(n)ni(n)g/
xviii en(de) d(air)mede souden zij in wederzijde gestaen der selver waerscap/
niet tegenstaen(de) cor(am) eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt