SAL7376, Act: R°1.3 (1 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°1.3  
Act
Date: 1482-06-25

Transcription

2018-07-26 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) peter vanden berghe sone wilen henricx ten bijzijne/
en(de) met consente mertens vande berghe zijns oems van/
svaders weghen en(de) jan va(n)d(en) leene en(de) barbelen vand(en)hove/
zijns wijfs moye des voirs(creven) peters vand(er) moeder weghen/
affirme(re)nde dat dit es geschiet inden meesten orboe(re) ende/
p(ro)ffijte desselfs peters in pr(esen)cia heeft gekint en(de) gelijdt gehave(n)/
te hebben en(de) ontfangen va(n) henr(icke) moeleman peterssone zijne(n)/
stiefvader alsulken bedde ii paer slapelaken(en) twee oercussen(en)/
sargie en(de) coetse alse kem bij testa(men)[te] van wijlen (christ)inen vanden/
hove zijnder moeder in vollen stoele metten voir(schreven) henr(ick) moeleman/
hue(re)n naeman gemaect en(de) gelaten zijn scelden(de) mits dien/
den selve(n) henr(ick) en(de) zijne(n) kinde(re)n die hij heeft vand(er) voirs(creven) (christ)inen/
en(de) hue(r) goede mits des(er) overleveri(n)gen en(de) oic mits twee croone(n)/
eens die hij noch dae(re)nboven bekint heeft ontfangen te /
hebben vand(en) selve(n) henr(ick) alsoe dat bij vrienden en(de) goeden/
mans gededinct es volcomelijc quijte van allen alsulken rechte/
deele en(de) actien alse hij nu oft naemaels soude moeghen/
eysschen in e(n)nige have oft vliegen(de) erve gebleven nae/
de doot va(n) zijne(n) vader oft moeder in e(n)niger manie(re)n en(de)/
oick van alle der mo(m)borien bewinde en(de) regime(n)te dat de/
selve henr(ick) tot desen daghe toe gehadt mach hebben/
vand(en) selve(n) pete(re)n oft zijne(n) goeden in e(n)iger manie(re)n p(ro)mitt(ens)/
null(atenus) alloq(ui) sed war(ans) erga quoscu(m)q(ue) cor(am) hoeve(n) tants junii xxv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt