SAL7376, Act: R°107.2 (213 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°107.2  
Act
Date: 1482-10-17

Transcription

2020-06-09 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) jan damoede sone wilen jans en(de) jan de warez zijn zweer/
woenen(de) te graven hebben gelooft ind(ivisim) arnde va(n) kets als mo(m)boir /
en(de) clerc der fermerien va(n)d(en) grooten beghijnhove te loeven(e) drie/
mudden tarwen drie mudden spelten en(de) drie mudden have(re)n te/
betalen(e) sinte m(er)tensmisse en(de) naestcomen(de) en(de) te loeven(e) te leve(re)n/
t(am)q(uam) ass(ectu)[m] alse van achterstellige pachten van thien mudden en(de)/
vii(½) mol(evate) rocx dairaf de voirs(creven) arnoldus van gracien alleene/
en(de) anders niet quijtscelt de twee mudden rocx om seke(re)n last/
die de voirs(creven) jan damoede geleden heeft vand(en) lieden va(n) wapen(en)/
en(de) anderssins aen de goede der voirs(creven) fermerien toebehoiren(de) die/
hij in pechtingen alsnu houden(de) es vand(en) voirleden(en) en(de) oic desen tege/
woirdigen ja(r)e et p(ri)m(us) cor(am) roelants hoeve(n) octobr(is) xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt