SAL7376, Act: R°107.3-V°107.1 (214 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°107.3-V°107.1  
Act
Date: 1482-10-17

Transcription

2020-06-12 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) jan grootmans die maii xviii a(n)no lxxvi met rechte ov(er)gaf/
voir scepen(en) van loeven(e) eene(n) scepen(en) brief va(n) loeven(e) van eenen/
saluyt lijfpen(sien) tot zijne(n) en(de) jouffr(ouwe) katlijne(n) wilen srijken weerdy(n)ne/
davids greyders liven et sup(er)stit(is) eoru(n)d(em) in qua ipsi co(n)iuges h(ab)eba(n)t/
cor(am) p(re)ceptione(m) eene(n) geheete(n) cornielijs grootma(n)s zijne(n) brueder/
tot behoef va(n) hem selve(n) en(de) oic tot behoef hee(re)n vrancx de greve/
priesters et sup(er)stit(is) dairinne meester arnt willems en(de) zijn/
borgen v(er)obligeert zijn Om d(aer)mede vii peters eens vand(en) jairlicschen/
pachten van dien te verhalen gelijc dat nairde(r) blijct in een cedulle/
bijden voirs(creven) brieve(n) liggen(de) in een weeck doosken in des(er) came(re)n d(aer)op/
jan en(de) cornielijs grootmans en(de) h(er) vrancke sgreven prieste(r) gescr(even)/
innestaen [in p(rese)ntia heeft gekint en(de) gelijdt dat he(m) de voirs(creven) meester arndt] allessins v(er)nuecht en(de) gecontenteert heeft van des die/
lijfpen(sien) zeder den voirs(creven) transporte en(de) overgeven(e) tot desen dage toe/
meer verloepen mach zijn dan de voirs(creven) vii peters eens en(de) dat
//
hem voirt de selve meester arnt tprincipael der selv(er) lijfpen(sien)/
volcomelijc v(er)nuecht en(de) afgequijt heeft en(de) allessins gelost met/
zijne(n) p(ro)pe(re)n pe(n)ni(n)gen scelden(de) den selve(n) zijn borgen en(de) hue(r) goede/
vanden selve(n) v(er)loepen(en) pachten zeder d(aer)af mits den voirs(creven) vii/
gul(den) eens v(er)schenen en(de) oic vand(en) p(ri)ncipalen pen(n)ni(n)gen der selver/
lijfrinten volcomelijc quijte p(ro)mitt(ens) nullaten(us) alloqui sed war(andizare)/
cor(am) boxhore(n) hoeven octobr(is) xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt