SAL7376, Act: R°11.2 (20 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°11.2  
Act
Date: 1482-06-27

Transcription

2019-01-15 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want joh(ann)es danielis als p(ro)cur(eur) meester jans lobbe geleyt/
nae des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck uut crachte/
van seke(re)n v(er)ghichtingen tot allen den goeden beyde have en(de)/
erve jans de schepe(re) soe wair die gelegen zijn hem metbrieve(n)/
andriese va(n) voshem vorste(r) alle de selve goede heeft doen leve(re)n/
en(de) den selve(n) ja(n)ne dach va(n) rechte heeft doen bescheyden Tot/
welken daghe [noch oic] tot op heden als ten verstreken(en) daghe va(n) rechte/
de voirs(creven) jan noch nyema(n)t van zijne(n) wegen geco(m)pareert en es den voirs(creven) geleydden altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat scepen(en) van loeven(en) ter manissen smeyers/
nae dat hen behoirlijc heeft gebleken bij rapporte des/
voirs(creven) vorsters de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach bescheydinge geschiet/
te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse datmen den/
voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijne(n) beleyde en(de) leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) comen es in sca(m)pno cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) junii xxvii/
de cleernisse vand(er) schult steet julii xi eod(em) li(br)[o]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt