SAL7376, Act: R°110.3-V°110.1 (217 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°110.3-V°110.1  
Act
Date: 1482-10-21

Transcription

2020-06-12 by  Marie-Bernadette Desmedt
Allen (et)c(etera) dat arnt de clerck heeft sonder e(n)nich wederroepen/
geconstit(ueert) gesedt volcomen macht p(ro)cu(r)acie en(de) auct(oriteit) gegeven/
merten(e) de clerck zijne(n) sone stasse hadde en(de) ja(n)ne de maech zijne(n)/
behuwede sonen om alle alsulken goeden ber(uerlijc) en(de) omberuerlijc
//
chijsen rinten pachten opcomi(n)gen prouffijten en(de) vervallen hoe/
danich die zijn wair die belegen zijn oft bevo(n)den moeghen/
wordden soe verre die den voirs(creven) arnde bleven en(de) v(er)schenen zijn/
bijder doot en(de) aflivich(eit) lijsbetten wilen sclercx zijnder suster/
Te verwaren te manen teysschen optebue(re)n en(de) tontfangen/
dair voe(r) te panden (et)c(etera) Cete(r)aq(ue) p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo q(uod) d(i)c(tu)s/
arnoldus habebit quarta(m) p(ar)tem bonor(um) reddituu(m) et trece(n)sar(um)/
p(re)d(i)c(t)ar(um) cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] boxh(oren) liefkenrode scab(inis) octobr(is) xxi
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt