SAL7376, Act: R°113.4-V°113.1 (227 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°113.4-V°113.1  
Act
Date: 1482-10-24

Transcription

2020-07-03 by  Marie-Bernadette Desmedt
Allen den ghenen (et)c(etera) doen condt dat henr(ic) vand(er) horst/
als p(ro)cur(eur) geco(n)stit(ueert) junii xv a(n)no lxxix bij vrouwen yden ysaacx/
vrouwe en(de) priorisse des goidshuys vander banck bij loeven(e) met
//
consente van gielijse le(m)mens als mo(m)boir desselfs goidshuys/
doen t(er)tijt heeft uut crachte vand(en) clausulen va(n) substitucien/
inde selve p(ro)cu(r)acie begrepen dairmede hem macht gegeven/
wert va(n) zijnder hant eene(n) oft meer p(ro)cur(eur)s te moegen substitue(re)n/
alst hem geliefde gesubstitueert gesedt volcomen macht/
p(ro)cu(r)acie en(de) auct(oriteyt) gegeven vrancken de coni(n)ck en(de) hubrechten den/
becke(re) vette(r) alle des voirs(creven) goidshuys saken in meliori for(ma) p(ro)mitt(ens)/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] hoeve(n) tybe scab(inis) oct(obris) xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt