SAL7376, Act: R°144.2 (284 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°144.2  
Act
Date: 1482-11-14

Transcription

2020-12-15 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) bertram de hoele poirte(r) van deser stadt die met/
seke(re)n brieve(n) va(n)d(er) stadt hadde doen ontslaen en(de) ontraste(re)n seker/
coren dat bij ja(n)ne va(n) clerimo(n)t als mo(m)boir en(de) man van jouffr(ouwe)/
beatricen van hertsy was doen raste(re)n en(de) den selve(n) op heden/
dach bescheyden oft hij tegen tselve ontslach hadde willen allige(re)n/
heeft met den voirs(creven) ja(n)ne den dach op heden dienen(de) uutgestelt/
en(de) verlingt tot van in dijssendaige naestcomen(de) over xiiii nachten/
om dien alsdan te dienen(e) gelijc hij op heden gedient soude hebben/
behalve(n) dat de selve beertram by(n)nen desen middelen tijde niet/
en sal moegen dersschen mynde(re)n oft hantplichten e(n)nich greyn/
of coren staen(de) in questien tusschen de voirs(creven) p(ar)tien cor(am) tybe tants/
nove(m)br(is) xxvi xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt