SAL7376, Act: R°147.4 (293 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°147.4  
Act
Date: 1482-11-19

Transcription

2020-12-28 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) arnt de scoesitte(re) metse(r) heeft geco(n)senteert pro se et suis succ(essoribus)/
ja(n)ne cruypelant et suis succ(essoribus) al eest soe dat den tijt va(n) te moegen/
quijten die xix halster core(n)s erflijck die de selve arnt scoesitte(re) heeft/
op seke(re) desselfs jans cruypelants en(de) meer ander p(er)sonen erfgoede te/
kercken gelegen uutgaen soude nu s(in)[t] andriesmisse naestcomen(de)/
dat dien t(er)mijn van quitingen noch verlingt en(de) uutgestelt wordde/
va(n) s(in)[t] andriesmisse naestcomen(de) over drie jair om die dae(re)nbynnen alnoch te/
moeghen doen alsoe hij dat tusschen dit en(de) s(in)[t] andriesmisse naestcomen(de)/
soude moeghen doen cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt