SAL7376, Act: R°18.2 (31 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°18.2  
Act
Date: 1482-07-04

Transcription

2019-02-23 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) henric claes al(ia)s va(n) pompfort s(in)[te] petersman ter eender en(de)/
jan van hercke drossete gort vand(en) vliete en(de) jasmies woyts/
als scepen(en) van rethy ter ande(re) hebben hue(re)n dach va(n) rechte op/
heden tusschen hen dienen(de) op tstuc va(n) seke(re)n costen die zij s(in)[te]/
petersman eysschen(de) zijn verstelt en(de) geco(n)tinueert op hope van/
peyse tot des ii[te] dijssendaghs nae den p(ro)cessie dach va(n) ons(er)/
vrouwen s(in)[te] pet(er)s te loeven(en) om alsdan te diene(n) gelijc dien/
op heden diene(n) soude oft zijs niet en v(er)accorde(re)n cor(am) abs(oloens) roela(n)ts/
ho(m)i(ni)b(us) s(an)c(t)i petri et scab(inis) lovan(iensibus) julii iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt