SAL7376, Act: R°19.5-V°19.1 (37 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°19.5-V°19.1  
Act
Date: 1482-07-05

Transcription

 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) qui(n)ten baers in p(resen)cien vand(en) borg(er)meester heeft gekint/
en(de) geleden dat hij o(n)tfangen heeft in gereeden pe(n)ni(n)gen vi r(ijnsche) g(ulden)/
te xx stuv(er)s tstuc va(n) machielen uuter helicht uut saken van
//
eender come(n)scapen van eenen peerde die otte vanden velde/
tegen hem gedaen hadde d(aer)van machiel oic voe(r) v(er)bonden stont/
nae inhout va(n) seke(re)n cedullen d(aer)van gemaect vand(er) daet xi/
in meye a(n)no lxxxi getekeent amen j(o)h(anne)s maria scelden(de) den/
selve(n) machiele d(aer)van quijte en(de) van alles gheens des hij meer/
uut saken vand(er) selver come(n)scap tot den selve(n) machiele in e(n)niger/
manie(re)n soude moegen weten teysschen(e) behalven den selven/
qui(n)ten(e) zijn actie vand(en) come(n)scapen voirs(creven) van sgheens des hij/
alnoch in gebreke mach wesen opten voirs(creven) otten alleene ende/
machiele zijn actie alleen aenden selve(n) otten vand(en) vi r(ijnsche) g(ulden) bij/
hem den selve(n) qui(n)ten(e) uutgereyct cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] julii v[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt