SAL7376, Act: R°23.4-V°23.1 (49 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°23.4-V°23.1  
Act
Date: 1482-07-06

Transcription

2019-03-27 by  Marie-Bernadette Desmedt
Den dach va(n) rechte op heden mits co(n)tinuacien dienen(de) voir/
meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loeven(en) tusschen ja(n)ne va(n) leeuwe ter eender
//
en(de) symoene va(n) wesenbeke ter ande(re) es voirt va(n) heerheyde(n)/
geco(n)tinueert va(n) heden in xiiii nachten naestcomen(de) om/
alsdan te dienen gelijc hij op heden en(de) in voirleden(en) dagen/
gedient soude hebben in sca(m)pno julii vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt