SAL7376, Act: R°26.5-V°26.1 (56 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°26.5-V°26.1  
Act
Date: 1482-07-08

Transcription

2019-04-09 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) willem de p(re)mostret s(one) wilen jans en(de) jan sone andries/
wilen de mehaingne wynne te moncheal beyde woenen(de) te/
mehaingne inden lande va(n) namen in p(rese)ncia hebben/
genomen en(de) bekint dat zij genomen hebben va(n) daneele
//
de preeles als p(ro)cur(eur) m(ijn) vrouwen vand(en) remeyen de thienden/
beyde groote en(de) cleyne des voirs(creven) goidshuys inden dorpe van/
noville somehaingne en(de) dair omtrint soe v(er)re die den voirs(creven)/
goidshuyse aldair toebehoiren en(de) oic m(ijn) hee(re) van vileer die hen /
d(aer)af soe v(er)re het hem ae(n)gaet duytgheven heeft gedaen Te/
houden en(de) te hebben va(n) s(in)[t] janssmisse baptisten lestleden eene(n)/
t(er)mijn va(n) drie jae(re)n v(er)volgen(de) Elx jairs dae(re)nbynnen voir/
m(ijn) vrouwen en(de) sgoidshuys deel om en(de) voe(r) tsestich mudde/
spelten goets en(de) payabels alsulx als vander thienden voirs(creven)/
jairlix comen sal jairlix s(in)[te] andriesmisse apostels te betalen(e)/
en(de) ombegrepen tons(er) vrouwen dage lichtmesse vol betaelt/
te zijne en(de) te leve(re)n x mudde d(aer)af te melimo(n)t x mudden/
ter rameyen en(de) tsurplus inden dorpe va(n) noville voirs(creven) dair/
die vand(en) goidshuyse dat sullen moeten doen halen thue(re)n coste/
met vorweerden oft de thienden niet genoech spelten en hadden/
dat zij voir xl mudden spelten leve(re)n souden moeten xx mudden/
rox bynnen den voirs(creven) dorpe va(n) noville It(em) mijn vrouwe/
en sal niet gehouden zijn inde schade vand(en) volke va(n) wapen(en)/
mair die sal alleene ten laste vand(en) thiendene(re)n zijn mair/
inde lasten vand(en) beeden va(n) te(m)peesten en(de) onweerde(ren) sal zij gehoude(n)/
zijn soe v(er)re de wynnen boven en(de) beneden afslach doen van/
te(m)peesten en(de) onweerde(ren) It(em) sullen oic de voirs(creven) thiendene(re)n/
jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde hie(re)nboven sculdich zijn thue(re)n/
laste te besorgen de wassen keerssen den wijn en(de) dbroet dair/
behoeven(de) om de missen te noville inder kercken te doen(e) en(de)/
oick de cloestelen dair jairlix behoeven(de) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Ende alle/
dese vorweerden cor(am) hoeven tybe julii viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt