SAL7376, Act: R°288.3 (559 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°288.3  
Act
Date: 1483-03-17

Transcription

2022-11-08 by  Marie-Bernadette Desmedt
Vanden geschille en(de) differencien wesen(de) tusschen ja(n)ne machiels/
en(de) ja(n)ne moens voir hen en(de) hue(re)n medeplege(re)n ter eende(r) en(de) ja(n)ne/
scrij(n)makers ter ande(re) aengaen(de) seke(r) erve hebben hen de voirs(creven)/
p(ar)tien gesubmitteert en(de) verbonden inde arbiters en(de) mynlike yeffene(re)n/
naebescreven te weten(e) de voirs(creven) jan machiels met zijnen/
medeplege(r) in gerardu(m) van baussele en(de) de voirs(creven) jan scrij(n)makers/
in arnde vander moelen geheeten m(er)cielijs rintm(eeste)r der stadt van/
loeven(e) in sulker vuegen dat p(ar)tien en(de) elc van hen overbringen/
sullen hue(r) bescheyt en(de) allet ghene des hem inder voirs(creven) huer(er) saken/
dienen mochte tusschen dit en(de) smaendaichs inde paeschdage/
naestcomen(de) om dat bijden voirs(creven) arbiters gevisiteert te/
worden(e) en(de) hen gehoirt zijnde dair inne gedaen te wordden/
soe beho(r)en sal en(de) selen de voirs(creven) seggers op dat zijs eens wordden/
hue(r) uutsprake doen tot beloken(en) paesschen d(air)naest volgen(de) en(de)/
selen p(ar)tien voirs(creven) alle lasten die opde voirs(creven) erve by(n)nen middelen/
tijde vallen sullen oft gevallen zijn te gelike draghen en(de) weder/
gekeert wordden bijder eender p(ar)tien der ande(re) dien dat naeder/
selver uutspraken toebehoiren sal dwelc zij in wederzijde(n) toegeseet/
hebben oic tachtervolgen(e) p(ro)mitt(entes) rat(um) te hebben(e) des bijden selven/
seggers uutgesproken sal wordden cor(am) roelants tants/
m(ar)cii xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-16 by Xavier Delacourt