SAL7376, Act: R°35.4-V°35.1 (84 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°35.4-V°35.1  
Act
Date: 1482-07-16

Transcription

2019-06-17 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want arnoldus kyp als geleyt nae deser stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieven/
van loeven(en) tot allen den goeden beyde have en(de) erve peters
//
van bierbeke geheeten de raymake(re) van veertrijcke hem met/
brieve(n) van des(er) stadt gescreven aen den meye(r) va(n) cu(m)ptich oft/
zijne(n) stedehoude(r) heeft doen leve(re)n seke(r) vruc de selve goede/
en(de) besundert zeke(re) vruchten va(n) corene staen(de) opde lande/
des voirs(creven) peters en(de) den selven officier doen v(er)sueken dat/
hij de selve vruchten op zijne(n) behoirliken sallar(is) tijtverdich/
zijnde soude doen afdoen bynden en(de) leggen onder hem in/
gewariger hant tot behoef des voirs(creven) arnoldi en(de) den selve(n)/
pete(re)n die vluchtich es oft hij p(rese)nt wa(r)e en(de) ande(re)n die totten/
voirs(creven) goeden en(de) vruchten recht meynen te hebben dach va(n)/
rechte alhier te co(m)pare(re)n oft b zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge/
yet hadden willen allige(re)n heeft doen bescheyden tot welken/
daghe de voirs(creven) peter noch nyema(n)t anders geco(m)pareert/
en es den voirs(creven) geleydden altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) soe v(er)re dat scepen(en) va(n) loeven(en) ter manissen smeyers/
nae dat hen behoirlijc heeft gebleken bij rescripte willems/
va(n) berlair meyers tot cu(m)ptich de voirs(creven) execucie gedaen/
te zijne en(de) den ghenen die int huys des voirs(creven) peters woende/
dach bescheyden te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
datmen den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden en(de) vruchten/
houden soude inde macht va(n) zijne(n) beleyde en(de) leveri(n)gen voirs(creven)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es in sca(m)pno julii xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt