SAL7376, Act: R°38.1 (91 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°38.1  
Act
Date: 1482-07-18

Transcription

2019-07-05 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) jouffr(ouwe) odilie colet weduwe reyniers wilen le begge in/
p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt dat huer volcomen betalinge en(de)/
voldoeni(n)ge gedaen es van alsulken xv mudden corens die zij/
jairlix heeft en(de) heffen(de) es opt hoff te meylhem en(de) dat bij handen/
hee(re)n henr(ix) le begge priesters huers zoens kynnen(de) en(de) lijden(de)/
dat zij van allen v(er)schenen(en) pachten der selver tot desen dage toe/
wel vernuecht en(de) betaelt es voirts soe heeft zij gekint en(de) gelijdt/
dat de selve her henrick hue(r) sone huer in gereeden pe(n)ni(n)gen gegeve(n)/
heeft de so(m)me va(n) vijftich rinsschegulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc opden/
toecomen(de) vallen(de) pacht van xv mudden rogs tsinte andr(ies)[e]/
misse naest v(er)schijnen(de) met vorweerden oft tcoren s(in)[t] andriesmisse/
naestcomen(de) alsdan meer oft myn ghelden sal dan de voirs(creven) so(m)me/
gedraecht dat zij dat malcande(re)n selen oprichten voirts soe/
heeft de voirs(creven) jouffr(ouwe) toegeseyt soe v(er)re zij aflivich worde/
voir en(de) eer den pacht van xv mudden verschijnen sal dat de/
selve [h(er)] henr(ick) de voirs(creven) l rinsschegulden(en) sal moegen v(er)halen aen/
hue(r) gereede goede eer dande(r) kinde(re) dair aen selen moegen deylen/
cor(am) hoeven tybe julii xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt