SAL7376, Act: R°51.2 (119 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°51.2  
Act
Date: 1482-07-29

Transcription

2019-08-12 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) vrouwe ysabeele van herbaix geselli(n)ne jans vand(en) ranst/
heeft v(er)huert en(de) bekint v(er)huert te hebben(e) i missen van/
nederhem die dat alsoe bekint genomen te hebben de/
beempde der selver vrouwen gelegen te kersbeke tusschen/
my vrouwe van helen op deen zijde de velpe op dander zijde/
en(de) de beke die tusschen miskem en(de) kersbeke gheet opde derde/
zijde te houden en(de) te hebben va(n) halfmerte naestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van viii ja(r)en lang due(re)nde deen nae dande(r)/
sonder middel v(er)volgen(de) elx jairs dae(re)nby(n)nen om en(de) voe(r)/
xv r(insche) gul(den) te xx stuv(er)s tstuc en(de) elken stuver te drie pl(a)c(ken)/
deen helicht d(aer)af jairlix s(in)[t] jansmisse en(de) onbegrepen/
s(in)[t] jacops misse en(de) dander helicht s(in)[te] m(er)tensmisse ende/
onbegrepen te kersmisse te betalen(e) q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es noch/
w vorweerde dat missen voirs(creven) sal setten alle ja(r)e twee/
willige pooten en(de) dairvoe(r) mach hij afhouwen de v(er)droechde/
willigen It(em) het es vorweerde dat missen voirs(creven) die velpe/
en(de) die ryolen houwen sal op zijnen last It(em) het es noch/
vorweerde dat missen voirs(creven) mach houwen en(de) struncken/
alsoe v(er)re alst hasteel gegaen heeft en(de) niet voirde(r) It(em)/
noch sal de voirs(creven) wy(n)ne sonder afslach va(n) des voirs(creven) es/
m(ijn) vrouwen sculdich zijn te leve(re)n xviii l(i)b(ra) boete(re)n en(de) vi/
goeder hantkeese jairlix zijne(n) t(er)mijn due(re)nde en(de)/
alle dese vorweerden (et)c(etera) cor(am) roelants hoeve(n) julii xxix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt