SAL7376, Act: R°54.1 (121 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°54.1  
Act
Date: 1482-08-03

Transcription

2019-08-29 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) rombout zoeten sone wilen willems[bartelmeeus] in p(rese)ncia heeft gekint/
en(de) gelijdt gehaven te hebben en(de) ontfangen va(n) jouffr(ouwe) katlijnen/
drabbequiers lxxii r(insche) g(ulden) tstuck te xx tstuv(er)s tres pl(a)c(ken) pro stuf(ero)/
als va(n) seke(re)n coepe va(n) erfgoeden die den selven romboute gebleve(n)/
en(de) verstorven zijn va(n) ja(n)ne oemens zijne(n) ouden oem welken/
coop de selve jouffr(ouwe) tegen den voirs(creven) romboute gedaen heeft/
sceldt d(aer)om d(aer)aff de selve rombout volcomelic quite der selver /
jouffr(ouwe) en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) promitt(ens) rat(um) cor(am)/
roela(n)ts hoeven aug(ustii) iii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt