SAL7376, Act: R°66.3-V°66.1 (150 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°66.3-V°66.1  
Act
Date: 1482-08-23

Transcription

2020-01-16 by  Marie-Bernadette Desmedt
Nae dien dat op heden bijden raide vander stadt jan reers/
ter eender es comen en(de) geco(m)pareert tegen pete(re)n vand(er) straten/
en(de) ja(n)ne schaetbroeck bedesetters des dorps van s(in)[te] pet(er)srode/
en(de) van wegen desselfs ter ande(r) zijden die de selve jan alhier hadde/
bescreven metter stadt brieve(n) mits dien dat zij hem gepraemt/
en(de) gepant hadden zijn goeden zijnder huysvrouwen v(er)storven over/
xxv jair en(de) daghen van goessen(e) wilen vanden bossche hue(re)n vader/
dair van zij beede hebben wouden mits dien dat de voirs(creven) goessen/
die aldair woende by(n)nen zijne(n) tijde aldair bede gegeven hadde/
hopen(de) de voirs(creven) bedesetters dat hij inden name va(n) zijnder weer/
dy(n)nen vand(en) goeden aldair gelegen va(n) geliken doen soude dair/
tegen de selve jan sustineerde de co(n)trarie(n) dat hij betalen soude ter
//
ter plaetsen dair hij geseten wa(r)e tot cortelke en(de) oic d(aer)van/
betaelde dwelck hij p(rese)nteerde te doen blijken op dat behoefde/
en(de) dat hij van dien goeden tot s(in)[te] pet(er)srode gelegen altijt/
betaelt hadde zeder der aflivich(eit) van zijne(n) sweer voirs(creven)/
ter plaetsen voirs(creven) dair hij geseten was hopen(de) d(aer)mede te gestane/
en(de) dat zij zijn goeden sculdich wa(r)en tontslane hem des/
gedragen(de) totten rechte Ten wa(r)e dat die va(n) s(in)[te] pet(er)srode/
consten bewijsen dat e(n)nige goeden aldair v(er)looft wa(r)en d(aer)van/
hij gherne de bede aldair betalen woude es get(er)mineert/
en(de) uutgesproken den p(ar)tien voirs(creven) nae dien dat den raet m(er)ckelijc/
d(aer)op gelet hadde dat de voirs(creven) jan va(n) zijne(n) goeden tot s(in)[te] pet(er)rode/
hem gelegen hem v(er)storven als voe(r) souden bliven ghelden(de) soe hij/
gedaen hadde ter plaetsen d(aer)hij geseten was is ten wa(r)e/
dat e(n)nige v(er)looft wa(r)en tot s(in)[te] pete(r)srode te ghelden(e) in welken/
gevalle hij vanden selve(n) v(er)loefden goeden aldair betalen soude/
soe dat behoirt en(de) dair mede gestaen en(de) hij en(de) zijn goeden van/
meer te betalen(e) gepraemt bliven in co(n)s(ili)[o] opidi aug(usti) xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt