SAL7376, Act: R°67.3 (151 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°67.3  
Act
Date: 1482-08-23

Transcription

2020-01-16 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) want de voirs(creven) goede int geheele gegouden hebben xviii/
r(insche) g(ulden) erflijc en(de) het inde come(n)scap vorweerde was dat de voirs(creven)/
peter tusschen dit en(de) kersmisse naestcomen(de) afleggen soude de vi/
r(insche)g(ulden) d(aer)af sonder e(n)nigen pacht d(aer)af te gheven Soe hebben gelooft/
de voirs(creven) peter en(de) zijn huysvrouwe ind(ivisim) den voirg(enoemde) p(er)sonen de p(ri)ncipale/
hootpe(n)ni(n)ge vand(en) selven vi r(insche) g(ulden) erflijc t(er)stont alsdan uut te/
reycken en(de) te betalen(e) t(am)q(uam) ass(ecutu)m Behalve(n) dat va(n) desen vi r(insche) g(ulden)/
erflijc de voirs(creven) gehuysschen po(n) de po(n)tpe(n)ni(n)ghe vand(en) iiii r(insche) g(ulden)/
erflijc alleene dragen sullen en(de) vand(en) ande(re)n ii r(insche) g(ulden) erflijck/
selen de voirs(creven) ande(re) p(er)sonen den po(n)tpe(n)ni(n)g(en) draghen cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt