SAL7376, Act: R°68.3 (154 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°68.3  
Act
Date: 1482-08-25

Transcription

2020-01-24 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) henrick de smet sone wilen joes hee(re) in lede in vlaende(re)n/
bij aelst in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt dat hem de voirs(creven) jan uuten/
lyemi(n)ghen sone wilen h(er) jacops mits den vestich(eit) vand(en) voirs(creven)/
x croonen lijfpen(sien) volcomelijc v(er)nuecht en(de) allessins geco(n)tenteert/
heeft va(n) alsulken hondert croone(n) eens alse de voirs(creven) wilen h(er)/
jacop den voirs(creven) wilen joese sculdich en(de) belanc was uut/
saken van eene(n) co(n)tracte voirmaels gepasseert tusschen den/
selven wilen hee(re)n jacoppe ter eender zijden en(de) ja(n)ne diericx wive/
ter ande(re) in welke hondert croonen eens de selve h(er) jacop bij/
middelingen en(de) v(er)eeni(n)gen van seke(re)n vrienden ten selven joese/
weert gehouden was die den selven [wilen] joese uut te reycken/
en(de) te betalen(e) scelden(de) de selve henrick als eenich oir en(de)/
erfgename en(de) naesteleven(de) vand(en) selve(n) wilen joese zijnen/
vader den voirs(creven) ja(n)ne uute(n) lyemi(n)gen zijn goede en(de) alle ande(re) des/
quitan(cie) behoeven(de) vand(en) selven hondert croonen uute(n) voirs(creven) t(ra)ctate/
en(de) middelingen hem comen(de) en(de) gebreken(de) volcomelijc quite/
p(ro)mitt(ens) null(atenus) alloq(ui) sed war(andizare) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt