SAL7376, Act: R°69.1 (155 of 753)
Search Act
previous | next
Act R°69.1  
Act
Date: 1482-08-27

Transcription

2020-01-24 by  Marie-Bernadette Desmedt
Item arnt vander h(eer)straten woenen(de) te webbekem in p(rese)ncia heeft/
genomen en(de) bekint genomen te hebben(e) vand(en) hee(re)n va(n) sinte/
lambrechts te ludick de thiende den selven hee(re)n toebehoiren(de)/
gelegen te miskem gelijck wouter wilen vand(en) heerstraten/
die hier voirtijts gehouden heeft Te houden te hebben en(de) te/
gebruyken va(n) s(in)[t] jansmisse baptisten lestleden eene(n) t(er)mijn van/
ix ja(r)en lang due(re)nde deen nae dande(r) sonder middel vervolgen(de)/
Elx jairs dae(re)nbynnen om en(de) voe(r) xxxv r(insche) g(ulden) te lx pl(a)c(ken) brab(ants)/
tstuck half te kersmisse en(de) half s(in)[t] jansmisse te betalen(e) quol(ibet)/
ass(ecutu)[m] inde su(n)t fideiussores eiusd(em) walteri ind(ivisim) godefridus va(n)/
wynghe f(ilius) q(uo)nd(am) walteri co(m)mor(ans) apud miskem et rener(us) co(m)mers/
f(ilius) quond(am) will(el)mi co(m)mor(ans) apud cortenaken cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt