SAL7376, Akte: R°8.1 (14 van 753)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°8.1  
Act
Datum: 1482-06-26

Transcriptie

2018-12-18 door  Marie-Bernadette Desmedt
Achtervolgen(de) den ae(n)nemen(e) en(de) geloften bijden scoutheyt van/
pedelant gedaen xii daghe in junio lestleden heeft hem/
op heden joes henricx daneels sone poirte(r) van des(er) stadt voir/
den raide van des(er) stadt te rechte gep(re)senteert tegen lucase/
ceelen om inder saken aldair begrepen te p(ro)cede(re)n aldair de/
selve lucas niet geco(m)pareert en es Mair e(n)nige van/
scoutheyts wegen opdeden hoe dat hij den selven lucase/
verlaten hadde en(de) afgestelt va(n) zijnder officien en(de) zijn/
uuterste macht en(de) diligencie gedaen om den selve(n) lucase/
alhier te doen comen rechts plegen die hem dair tegen/
hadde geopponeert meynen(de) dat hij uut der bancken rechte/
va(n) dien niet betogen en soude wordden en(de) alsoe sustine(re)nde/
dairmede genoech gedaen te hebben(e) in zijnen ae(n)nemen(e)/
ende geloften voirs(creven) want nyema(n)t tot o(n)moegelijken dingen/
en wae(re) verbonden den voirs(creven) poirte(r) de co(n)trarie houden(de)/
mits dien den voirs(creven) geloften en(de) ae(n)nemen(en) es duyt/
sprake vand(er) stadt ierst dat de selve scoutheyt van/
pedelant soe vele doen sal dat ons poirters goede ontslagen/
wordden costeloes en(de) schadeloes alsoe dat hem die ombelet/
volgen moeghen en(de) dat hij alnoch achtervolgen(de) zijnder/
geloften lucase ceelen zijne(n) diene(r) alhier doe comen hem/
verantweerden op zijn exces op van heden in xiiii nachten/
naestcomen(de) op alsoe lieve als hij selve wilt dairaf/
bliven ongelast Ende voirt dat hem de voirs(creven) scouth(eyt)/
come verantweerden op zijn exces dat trasteme(n)t alnoch/
niet behoirlijc afgedaen en es alsoe dat onsen poirte(r)/
zijn goede hadden moegen volgen en(de) oic dairop dat de voirs(creven)/
lucas alhier op heden achtervolgen(de) des scouth(eyts) geloften/
niet geco(m)pareert en es in co(n)silio opidi junii xxvi
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2016-11-08 door Xavier Delacourt