SAL7376, Act: V°10.2-R°11.1 (19 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°10.2-R°11.1  
Act
Date: 1482-06-27

Transcription

2019-01-15 by  Marie-Bernadette Desmedt
Nae dien dat symon en(de) baudewijn del baire gebruede(re)n/
met brieven(n) van des(er) stadt hebben gescr(even) aen woute(re)n meys/
onsen poite(r) den selve(n) hebben doen versueken te hebben(e) betali(n)ge/
van twee mudden corens erfeliker rinten dair af hij te he(m)weert
//
in p(er)sone verbonden steet en(de) in gebreke is van betali(n)gen/
Oft dat hij des tot eene(n) seke(re)n dage in onsen voirs(creven) brieve(n)/
begrepen te loeven(en) inne comen wae(re) om dairaf tegen/
de selve gebruede(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(en) dair hij mits der vriheyt zijnder voirs(creven) porterien/
te rechte behoirt rechts te plegen Tot welken daghe/
noch oic op heden als ten v(er)streken(en) daghe va(n) rechte de /
voirs(creven) poirte(r) noch nyema(n)t van zijne(n) wegen geco(m)pareert/
en es de voirs(creven) gebruede(re)n altijt co(m)pare(re)nde hen p(rese)nte(re)nde/
in rechte en(de) trecht voirt versueken(de) Soe v(er)re dat de/
scepen(en) va(n) loeven(en) ter manissen smeyers hebben uutgegeven/
voir een vo(n)nisse dat de voirs(creven) gebruede(re)n hue(re) voirs(creven)/
p(rese)ntacie sullen moegen doen teeken(en) en(de) soe v(er)re si voirde(r)/
e(n)nich gebreck hebben dat zij dat sullen moegen volgen/
voir den borg(er)meest(er) alhier in sca(m)pno junii xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt