SAL7376, Act: V°112.4-R°113.1 (225 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°112.4-R°113.1  
Act
Date: 1482-10-23

Transcription

2020-06-21 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) es den voirs(creven) brief bekint te dier meynin(n)gen om dat de
//
voirs(creven) executeurs oft deen van hen hem dairmede sal moege(n)/
doen leyden tallen tijden alst hem gelieft tot allen den goeden/
have en(de) erve des voirs(creven) meester jans en(de) dat de selve/
geleydde metten selve(n) beleyde sal volbringen en(de) ter execucien/
stellen in allen zijne(n) pointen clausulen en(de) articulen alsulken/
testame(n)t en(de) uuytersten wille als de voirs(creven) meester jan gemaect/
heeft octobr(is) xx lestleden voir hee(re)n ja(n)ne amelen onder prochiaen/
va(n) sinte peters te loeven(e) als meester jacoppe va(n) ort lice(n)ciate/
in beyden rechte en(de) lodewijke bode als getuygen het zij met/
vercoepen der selver goede in al oft in deele die te beco(m)me(re)n/
te belasten te verande(re)n te v(er)thie(re)n oft anderssins d(aer)mede te doen(e)/
soe dat best mitst de meeste vorderi(n)ge en(de) tgereetste sal/
wesen voir tvolvue(re)n en(de) volbringen vand(er) selver execucien cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt