SAL7376, Act: V°12.1-R°13.1 (22 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°12.1-R°13.1  
Act
Date: 1482-07-01

Transcription

2019-01-30 by  Marie-Bernadette Desmedt
Achtervolgen(de) der submissien geschiet junii p(ri)ma lestleden/
voir scepen(en) va(n) loeven(en) tusschen jacoppe maricke den jongen/
ter eender en(de) henri del haye sone wilen henric ter ande(r)/
zijden hebben op heden voir scepen(en) va(n) loeven(en) de segge(re)n/
inder selver submissien begrepen hue(r) uutsprake dairaf/
gedaen inder manie(re)n hier nae volgen(de) Te weten(e) ierst dat/
de voirs(creven) jacop maricke va(n) nu voirtaen draghen sal ende/
jairlijx betalen sonder last des voirs(creven) henr(icx) alsulken drie/
mudden core(n)s lijftochten staen(de) ten live va(n) ka(tli)[ne(n)] [vacat]/
voir welke lijftocht de voirs(creven) jacop maricke geleyt was totten/
goeden henr(icx) wilen del haye Ter ande(r) zijden sal de voirs(creven) henri/
del haye met jouffr(ouwe) katlijne(n) zijnder moeder quijt/
sceldinge en(de) quitan(tie) b doen voir scepen(en) van loeven(en) tusschen/
dit en(de) advi(n)cula petri naestcomen(de) dat de voir(creven) jacop/
maricke zijn oir en(de) erfgenamen peyslijc en(de) vredelijc behoude(n)/
en(de) besitten sal oft selen alle alsulke goeden het zij gronden/
va(n) erven chijsen rinten oft erf pachten als de selve jacop/
maricke als nu besitten(de) es als mo(m)boir va(n) jouffr(ouwe) ka(tli)[ne(n)] de dyon/
zijnder weerdy(n)nen d(aer)af zij lange(n) tijt in gedinge te diversen/
plaetsen geweest hebben comen(de) vand(er) zijden mathijs ha(n)narts/
oude vader des voirs(creven) henr(icx) del haye En(de) oft de voirs(creven) jacop/
maricke voirde(r) quitan(cie) begheert voir meye(r) en(de) scepen(en) dair die/
goede onder gelegen zijn dat sal altijt tsijnder manissen de/
voirs(creven) henr(ic) del haye met zijnder moeder doen op cost en(de) last/
des voirs(creven) jacops maricke It(em) als vand(en) costen geschiet bijden/
p(ar)tien voirs(creven) es der segge(re)n uutsprake dat de voirs(creven) henr(ic)/
del haye co(n)tente(re)n en(de) betalen sal den meye(r) en(de) scepen(en) va(n) roux/
miroir va(n) allen alsulken costen als de voirs(creven) meye(r) oft scepen(en) den/
voirs(creven) jacoppe souden moegen eysschen uut saken vand(en) gedinge/
dat zij aldair tegen malcande(re)n moegen gehadt hebben alsoe in/
tijts dat de voirs(creven) jacop maricke dair bij gheen schade en lijde/
En(de) de voirs(creven) jacop maricke sal betalen en(de) contente(re)n den vorste(r)/
va(n) rouxmiroir en(de) oic de costen die de getuygen te roux/
miroir voirs(creven) gedaen hebben om der saken wille voirs(creven) die/
sal de voirs(creven) jacop maricke alle dragen en(de) betalen alsoe/
in tijts oic dat de voirs(creven) henr(ic) dair bij gheen schade en lijde/
It(em) es noch voirt der segge(re)n uutsprake dat alle ande(re)
//
costen en(de) lasten die de voirs(creven) p(ar)tien e(n)nighssins gedaen oft/
geleden moegen hebben tot desen dage toe in wat manie(re)n/
dat zij d(air)af sal een yegelijc de zijne draghen en(de) betalen/
sonder deen den ande(re)n dair(af) voirt te vexe(re)n oft te quellen/
in e(n)niger manie(re)n cor(am) roela(n)ts tants julii p(rim)[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt