SAL7376, Act: V°121.2-R°122.1 (247 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°121.2-R°122.1  
Act
Date: 1482-10-31

Transcription

2020-09-02 by  Marie-Bernadette Desmedt
Vander aenspraken die henr(ic) va(n) borre als mo(m)boir/
dignen sruyters zijns wijfs gedaen heeft op henr(icke) cappellaens/
al(ia)s looman aldair de selve va(n) borre dede seggen dat/
hij met zijnen medepleg(er)s mette(n) voirs(creven) cappellaens/
overcomen was voirmaels int lavoirken va(n) alsulker/
tocht en(de) rechte als den voirs(creven) cappellaens v(er)schenen en(de)/
gebleven was bijder aflivich(eit) g(er)truyden clee(re)n zijnder huysvr(ouwe)/
moeye vanden selven ae(n)legge(re)n van allen den goeden achter/
hue(r) gebleven gelegen inde prochie va(n) heverle oft elswair/
en(de) dat dat accoirt toeghinc op eene seke(re) so(m)me va(n) pe(n)ni(n)g(en)/
die hij en(de) zijn medepleg(er)s hem geloofden te betalen(e) by(n)nen/
eenen seke(re)n tijde dat voirt dien achtervolgen(de) de voirs(creven)/
cappellaens voir meye(r) en(de) scepen(en) van heverle gekint/
hadde tvoirs(creven) co(n)tract [alsoe] geschiet te zijne en(de) dat de selve/
cappellaens voir de selve alle zijn recht dat hij va(n) tochte/
en(de) anders totten voirs(creven) goeden hadde opgedragen en(de) v(er)tegen
//
hadde sonder e(n)nige condicie en(de) dat alsoe de voirs(creven) ae(n)legge(r)/
naevolgen(de) dier opdracht dair inne gegoet en(de) geerft/
wert en(de) dat de voirs(creven) cappellaens he(m) d(aer)af v(er)nuecht en(de)/
betaelt hadde gekint en(de) gelooft altijt genoech 0te doen(e)/
oft hij yet te nauwe hadde gedaen en(de) dat dae(re)nboven/
en(de) dien niet tegenstaen(de) de selve cappellaens zeder/
was gecomen voir de late des goidshuys va(n) p(er)cke en(de)/
hadde dair opgedragen zijn tocht en(de) allet recht dat hij/
hadde vand(en) voirs(creven) goeden dwelc hij voe(r) ewech gegoedt/
hadde tot behoef bertelmeeus vand(en) broeke en(de) zijnder/
medepleg(er)s dede oic seggen dat hij mits deser ii[ter]/
opdracht en(de) guedi(n)gen want zijn voirs(creven) guede(n)ge voir/
wet te heverle geschiet niet en was te rechte gedaen/
mits dat die hoofden vand(en) voirs(creven) hove va(n) p(er)cke deselve/
goede met vo(n)nisse onlanx verloren hadde alsoe hij dat/
al p(rese)nteerde te bewijsen(e) oft hem ontkint wordde En(de)/
alsoe sustineerde hij dat de voirs(creven) cappellaens gehoude(n)/
soude zijn hem d(air)af inne te stane en(de) dat goet te doen(e)/
dair tegen de voirs(creven) cappellaens hem v(er)antweerden ont/
kinde vele vand(en) voirs(creven) v(er)meten(en) pointen en(de) e(m)mer al waert/
al alsoe des neen soe meynde hij nochtan d(air)af ongehouden/
te zijne bij diversen reden(en) luttel in rechte dienen(de) es/
gewijst bij scepen(en) va(n) loeven(e) ter manissen smeyers nae/
dat de voirs(creven) ae(n)legge(r) tsijne(n) thoene gewijst zijnde zijns/
v(er)meets genoech was volcomen dat de voirs(creven) cappellaens/
gehouden sal zijn den voirs(creven) ae(n)legge(re)n tractaet te voldoen(e)/
nae de geloften va(n) genoech doen(e) hem d(air)af gedaen cor(am) o(mn)ib(us)/
scab(inis) de(m)pto abs(oloens) octobr(is) ulti(m)a Et habuit q(ue)rela(s) cor(am) tybe/
tants dece(m)b(ris) [octobr(is)] ulti(m)a a(nn)[o] lxxxii Et est add(uc)[tus] ad mo(bilia) et i(m)mo(bilia) cor(am) eisd(em) eisd(em) scab(in)is/
dece(m)br(is) ulti(m)a a(nn)[o] lxxxii sequent(es)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt