SAL7376, Act: V°125.3-R°126.1 (257 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°125.3-R°126.1  
Act
Date: 1482-11-05

Transcription

2020-10-02 by  Marie-Bernadette Desmedt
Vand(er) questien wesen(de) voir den raide vand(er) stadt tusschen/
ja(n)ne va(n) raveschote ter eender en(de) henr(icke) vand(er) stappen/
barbier ter ande(re) aldair de selve jan va(n) raveschote v(er)socht/
dat hem de voirs(creven) henr(ic) costeloes restitueerde zijn pande/
die hij hem hadde doen afpanden voir huyshue(r) va(n) (½) jae(r)/
gevallen s(in)[t] jansmisse lestleden want die pendi(n)ge soe hij/
seyde tonrechte was geschiet gemerct dat voe(r) den selve(n) s(in)[t]/
jansmisse de selve henr(ic) hem sculdich was va(n) pijne en(de)/
arbeyde iiii croone(n) te xxiiii stuv(er)s tstuck d(air)af seke(re) t(er)mi(n)acie/
tusschen hen wae(re)n gegeven welke iiii croone(n) va(n) pijne en(de)/
arbeyde hij hadde laten staen tegen de selve huyshue(r) en(de) alsoe/
was die pendinge tonrechte geschiet dair tegen de voirs(creven) henr(ic)/
replice(re)nde seyde dat tegen die iiii croone(n) de voirs(creven) jan he(m) sculdich/
was vijf rinsschegulden(en) va(n) eene(n) bedde dat hij tegen he(m) oft zijn/
weerdy(n)ne hadde gecocht des was ii(½) jair leden en(de) alsoe was/
die pendinge tenrechte Es get(er)mineert dat de voirs(creven) henr(ic)/
metter pendingen en(de) execucien van dien sal moegen voirtvaren
//
en(de) aengaen(de) den vier croone(n) va(n) pijne en(de) arbeyde die jan/
eyscht ter eender en(de) den vijf r(insche) guld(en) vand(en) bedde ter ande(re)/
dair op blijft elc tegen ande(re)n op zijn beloep va(n) rechte in (con)s(ili)[o]/
opidi no(vem)[br(is)] v
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt