SAL7376, Act: V°127.3 (264 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°127.3  
Act
Date: 1482-11-07

Transcription

2020-10-30 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) gordt en(de) mathijs vanden berghe gebruede(re)n hebben/
gelooft ind(ivisim) om te ontslaen(e) alsulken goet toebehoire(n)de/
hee(re)n henr(icke) vanden berghe prieste(r) p(ro)cu(r)ator des goidshuys/
vanden cruysbruede(re)n te namen hue(re)n brueder alse baud(ewijn)/
van muysten(e) scepman beslagen hadde tegen den selve(n) baud(ewijn)/
dairaf rechts te plegen en(de) dair voe(r) inne te stane voe(r)/
tghene des de selve baud(ewijn) opde selve goede met rechte/
soude co(n)nen gewi(n)nen cor(am) liefkenrode tybe tants nove(m)br(is) vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt