SAL7376, Act: V°130.3-R°131.1 (267 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°130.3-R°131.1  
Act
Date: 1482-11-07

Transcription

2020-11-18 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want jan vander beken als geleyt nae deser stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loeven(e) tot allen den goeden beyde have en(de) erve anthonijs/
wilen va(n) quaderebbe wair die belegen zijn hem met brieve(n)/
van des(er) stad gescreve(n) aen den scoutheyt va(n) he(re)ntals oft zijne(n)
//
stedehoude(r) te he(re)nthout alle de selve goede heeft doen/
leve(re)n en(de) ja(n)ne va(n) quaderebbe brueder des voirs(creven) anthonijs/
wilen va(n) quaderebbe roelken en(de) zijnder suster natuerliken/
kinde(re)n desselfs wilen anthonijs oft hue(re)n mo(m)boe(re)n dach/
va(n) rechte alhier te co(m)pare(re)n oft zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge/
yet hadden willen allige(re)n oft de voirs(creven) scepen(en) brieve impugne(re)n/
heeft doen bescheyden tot welken daghe de voirs(creven) p(er)sonen/
noch nyema(n)t va(n) hue(re)n wegen geco(m)pareert en zijn den voirs(creven)/
geleydden altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(en) soe v(er)re/
dat scepen(en) va(n) loeven(e) ter manissen smeyers nae dat hen/
behoirlijc heeft gebleken bij rapporte pauwels bierman/
des(er) stadt bode de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbescheydinge/
geschiet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse datmen/
den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht va(n) zijne(n) voirs(creven) beleyde en(de) leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen es in sca(m)pno no(vem)[br(is)] vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt