SAL7376, Act: V°146.2-R°147.1 (290 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°146.2-R°147.1  
Act
Date: 1482-11-19

Transcription

2020-12-26 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) gielijs eveloege heeft gecleert bij zijne(n) eede dat hij ten/
versueke daneels en(de) adams va(n) praet met brieve(n) van deser stadt/
gescr(even) aen gheerde moens adriane va(n) praet zege(re)n de wynte(re)/
en(de) ade ja(n)ne de caute(re) beyde als executeurs des testame(n)ts m(ar)griete(n)/
wilen va(n) praet gecu(n)dicht es dat zij en(de) elck huer(er) alsoe v(er)re hen/
dat ae(n)ghinge alhier quamen om hen hulpen te v(er)antweerden oft selve/
aen te nemen alsulken gedinge als de voirs(creven) daneel en(de) daem va(n) praet/
op veerden hadden ae(n)gaen(de) den goeden gebleve(n) va(n) ada(m)me wilen
//
praet die bij m(ar)griete(n) zijnder dochter v(er)cocht zijn d(air)toe de voirs(creven)/
daneel en(de) adam soe bij coepe soe bij v(er)anderingen gecomen zijn soe/
zij seggen en(de) d(air)af den dach diende op in saterdaige xvi nov(em)[br(is)] lest /
leden tegen ja(n)ne vander elst ja(n)ne vand(en) nyeuwenhove geheete(n)/
van marselair en(de) (christ)ofle smet cor(am) tybe tants nove(m)br(is) ix xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt