SAL7376, Act: V°154.3 (312 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°154.3  
Act
Date: 1482-12-03

Transcription

2021-01-21 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) henri de mont dit malcorps ter eender en(de) beertram/
de hoele onse poirte(r) ter ande(re) hebben hen gesubmitteert/
en(de) verbonden van alsulken geschille als zij tegen malcande(re)n/
uutstaen(de) hebben alse va(n) i(½) mudde tarwen dwelck de voirs(creven)/
henr(ic) den voirs(creven) beertram eysschen(de) was dwelck de voirs(creven)/
poirte(r) alhier met zijnder poirterien v(er)antweerden woude/
inde uutsprake va(n) twee goeden ma(n)nen die zij gesame(n)der/
hant genome(n) hebben te weten(e) de voirs(creven) henr(ick) de mont in/
henr(ick) waseige woenen(de) te gemblours en(de) bertram in ja(n)ne/
jama woenen(de) te savenir op alsoe dat zij hue(r) arbiters/
informe(re)n sullen va(n) hue(re)n geschillen by(n)nen xiiii daghen/
en(de) sullen de selve arbiters sculdich zijn d(air)af hue(r) eendrechtige/
uutsprake te doen(e) bynnen xiiii dagen d(air)nae sonder/
dat zij dair o(m)me voirtaen in e(n)nigen rechte meer treden/
selen alhier oft elswair cor(am) tybe tants dece(m)br(is) iii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt