SAL7376, Act: V°155.4-R°156.1 (316 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°155.4-R°156.1  
Act
Date: 1482-12-04

Transcription

2021-01-28 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) pelgrijm ty(m)mermans als p(ro)cur(eur) jonch(e)r lyebrechts va(n) meldert/
ter eender en(de) merten vijts ter ande(r) zijden hebben hue(re)n dach va(n) rechte
//
geco(n)tinueert op heden dienen(de) voe(r) den raide vander stadt tot/
van heden in xiiii daghen naestcomen(de) aengaen(de) seke(re) pechti(n)gen/
van eender moelen om alsdan te dienen inder maten dien/
op heden gedient soude hebben op hope van peyse en(de) midde/
li(n)gen by(n)nen den selven tijde cor(am) py(n)nock burg(imagistr)[o] dece(m)br(is) iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt