SAL7376, Act: V°177.1-R°178.1 (352 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°177.1-R°178.1  
Act
Date: 1482-12-17

Transcription

2021-04-20 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) reyne(r) jacops sone wilen jacops jacops woenen(de) inde/
prochie va(n) beckevoirt in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint/
genomen te hebben(e) van hee(re)n leonarde va(n) gryboval/
abdt des goidshuys van vliederbeke thoff desselfs goidshuys/
gelegen te moelenbeke metten huysen hoven wynnen(de)/
landen bosschen en(de) thienden dair toe hoiren(de) soe v(er)re henr(ic)/
maes die tot noch toe gehouden heeft te houden te hebben/
te wynnen en(de) te gebruycken van half merte naestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn va(n) xii ja(r)en lang vervolgen(de) Elx jairs dae(re)n/
bynnen om en(de) voe(r) twee mudden rogs goets en(de) payabels/
wel bereit met wa(n)ne en(de) vloegelen en(de) xi rinssche guld(en)/
te lx pl(a)c(ken) tstuck Te weten den voirs(creven) rogge s(in)[t] andriesmisse/
ap(oste)ls te betalen(e) ende inden goidshuyse oft te loeven(e) dair mijne(n)/
hee(re) den abdt dat best gelieven sal te leve(re)n en(de) tghelt jairlix/
s(in)[te] remeysmisse te betalen(e) mijne(n) hee(re) den abdt des voirs(creven)/
goidshuys jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met/
vorweerden dat de voirs(creven) wynne jairlix boven desen soe in/
tijts betalen sal den chijs uuten voirs(creven) goeden gaen(de) dat tselve/
goidshuys dair bij niet beschadicht en zij want hij die schade/
oftse geschiedde soude moeten ghelden tsijne(n) laste sonder afslach/
van des voirs(creven) steet It(em) sal voirt de voirs(creven) wynne de voirg(eruerde)/
goede zijne(n) t(er)mijn due(re)nde houden wynnen werven ende/
mesten wel en(de) losl loflijc gelijc reengenoten boven en(de)/
beneden en(de) die laten tsijne(n) afscheyden soe hij die ae(n)veerde/
tsijne(n) ae(n)comen Te weten(e) dbloocxken achter de schue(re) met/
wyntercorene besayt wel en(de) loflijck op vier getidege vo(r)en/
de twee boender vanden viven beneden thoff stortte/
en(de) de drie boender aldair brake It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
zijnen t(er)mijn due(re)nde tsijne(n) laste moeten inneheffen alle/
des voirs(creven) goidshuys chijs rechten en(de) vervallen va(n) po(n)tpe(n)ni(n)gen/
en(de) ande(re)n gelegen te moelenbeke voirs(creven) en(de) dair omtrint/
en(de) dien int voirs(creven) goidshuys jairlijcx overleve(re)n en(de) d(air)af/
goede wettige rekeni(n)ge en(de) bewijssenisse mijne(n) hee(re) doen/
It(em) sal de voirs(creven) wynne tscaerhout vand(en) bosschen voirs(creven)/
moegen houwen bynnen den voirs(creven) t(er)mijne tweewerf/
behalven dat hij gheen opgaen(de) hout en sal moegen/
stru(n)cken noch die noch oic stru(n)ceycken moege(n) afhouwen/
En(de) alle dese vorweerden It(em) es noch vorweerde dat /
de voirs(creven) wynne zijne(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde de voirs(creven)
//
huysen houden sal van wande en(de) dake sonder des voirs(creven)/
goidshuys cost En(de) alle dese vorweerden [(et)c(etera)] en(de) hier voe(r)/
zijn borghen des voirs(creven) wynnen jacop jacops en(de) henr(ic) jacops/
gebruede(re)n Et p(ri)m[(us)] cor(am) liefkenrode hoeve(n) dece(m)br(is) xvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-15 by Xavier Delacourt