SAL7376, Act: V°20.2 (38 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°20.2  
Act
Date: 1482-07-05

Transcription

2019-03-11 by  Marie-Bernadette Desmedt
It(em) de voirs(creven) gehuysschen en(de) huer kinde(re) ema(ncipa)[ti] uts(upra) hebben/
gelooft den voirs(creven) eerweerdigen hee(re) dat zij in dien hebben/
en(de) soe v(er)re v(er)vangen sullen gorijse clocman en(de) jouffr(ouwe) m(ar)griete(n)/
van vorspoele zijnder weerdy(n)nen weduwe wouters wilen/
py(n)noc dat zij tusschen dit en(de) alder heylige(n)messe naest/
comen(de) afgaen sullen derven en(de) behoirlijc goeden en(de) vestigen/
mijne(n) voirs(creven) hee(re) de geheel tocht der selver jouffr(ouwe) en(de) helicht/
vand(er) erfelich(eit) vand(en) huyse metten scaelgie wegen ende/
uutgange vand(en) scaelgien der p(ri)ncipaelder woeni(n)gen mijns/
hee(re)n voirs(creven) inde pensstrate tusschen de goede anthonijs van/
wynghe ter eender en(de) claes bone vleeschouwers ter ande(re)/
En(de) oick allet recht actie en(de) aensprake dat de selve gehuysschen/
dair inne hebben oft eysschen souden moegen in e(n)nig(er) manie(re)n/
en(de) dat zij d(aer)af willen geloven genoech te doen(e) en(de) die wara(n)de(re)n/
opde xxv stuv(er)s erflijc te drie pl(a)c(ken) tstuc die derfgenamen/
vrancx wilen va(n) vaelbeke en(de) xv stuv(er)s te drie pl(a)c(ken) tstuc/
die de rectoir vand(en) hoegen outae(r) inde clerc capelle opde veem(ar)ct/
d(aer)op hebben tam(quam) p(ro)ut cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt