SAL7376, Act: V°23.3-R°24.1 (51 of 753)
Search Act
previous | next
Act V°23.3-R°24.1  
Act
Date: 1482-07-06

Transcription

2019-03-27 by  Marie-Bernadette Desmedt
Want jacop witteman als geleyt nae des(er) stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(en)/
tot allen den goeden beyde have en(de) erve reyners va(n) ijseren/
geheeten va(n) nyvele soe wair die gelegen zijn hem met brieve(n)/
van des(er) stadt gescreven aen den meye(r) va(n) grave(n) oft zijnen/
stedehoude(r) te noedebeke alle de selve goede heeft doen leve(re)n/
en(de) den selve(n) reyne(r) dach va(n) rechte alhier te co(m)pare(re)n oft hij tegen/
de voirs(creven) leveri(n)ge yet hadde willen allige(re)n Tot welken dage/
noch oic op heden als ten naesten daghe va(n) rechte de voirs(creven)/
reyne(r) noch nyema(n)t van zijne(n) wegen geco(m)pareert en es den voirs(creven)
//
geleydden altijt co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) soe/
v(er)re dat scepen(en) van loeven(en) ter manissen smeyers nae dat/
hen behoirlijc heeft gebleken bij resc(ri)pte jacops vander eycken/
meyers va(n) graven de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach bescheydinge/
geschiet te zijn gewesen hebben voir een vo(n)nisse datmen den/
voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
va(n) zijne(n) beleyde en(de) leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) comen es in sca(m)pno julii vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2016-11-09 by Xavier Delacourt